Wheelchair Space Analysis

- Jun 12, 2018-

Kørestue med:

Først og fremmest skal kørestolen regelmæssigt kontrolleres for at kontrollere, om kørestolen er løs. Hvis løs, stram det i tide. Ved normal normal brug af kørestole udføres der normalt inspektioner hver tredje måned for at sikre, at alle komponenter er i god stand. Kontroller alle former for faste møtrikker på kørestolen (især bagakslen på bagakslen). Hvis løsningen er fundet, skal du justere dem i tide. Stram for at forhindre patienten i at blive såret, når patienten løsner skruen under kørslen.

Kørestole bør tørres tørt, hvis de udsættes for regn under brug. Under almindelig brug er det også nødvendigt at tørre kørestolen med en blød tør klud, og påfør rustfrit voks for at gøre kørestolen varigt lys og smuk.

Kontroller altid kørestolens fleksibilitet og anvend smøremidler. Hvis kørestole ikke kontrolleres regelmæssigt for kørestole, og når kørestolenes fleksibilitet reduceres, vil det forhindre patientens normale fysiske aktivitet og liv. Så kontroller din kørestol regelmæssigt og anvend smøremiddel for at sikre kørestols fleksibilitet.

Rengør regelmæssigt kørestole. Kørestole er et transportmiddel, som patienter bruger til at udøve deres krop og deltage i aktiviteter. De er meget vigtige for patienterne. Og kørestole kan blive snavset, når de bruges ofte, så vask altid kørestolen for at sikre, at den er ren og ryddelig.